วันพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แทนคำว่าวิทยาลัยครู


 

วันพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แทนคำว่าวิทยาลัยครู


เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานวันพระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" แทนคำว่าวิทยาลัยครู ในการนี้ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ในฐานะประธานในพิธี ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

จากนั้น ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวันราชภัฏ และกิจกรรมอาหารถิ่นชุมชนธนบุรี ครั้งที่ 3 โดยมีอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และการสาธิตการทำอาหารถิ่นชุมชนธนบุรี เช่น ขนมจีนแกงคั่วไก่ ขนมกุฎีจีน ขนมจีบ หมูโสร่ง เกี๊ยวซ่า บาเยีย ณ ลานหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 808

แชร์ข้อมูล ::