Hero Art of Change : ศิลปินแห่งการเปลี่ยนแปลง


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ศิลปินแห่งการเปลี่ยนแปลง : Hero Art of Change" ณ ห้องปฏิบัติการ 634 อาคาร 6 ชั้น 3 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานศิลปะกราฟฟิตี้และการพัฒนาทักษะสู่มืออาชีพ วิทยากรโดยคุณไพโรจน์ พิเชษฐเมธากุล ศิลปินกราฟฟิตี้ ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและคร่ำหวอดในศิลปะแนวทางนี้อย่างยิ่ง


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 189

แชร์ข้อมูล ::