นักกีฬามหาวิทยาลัย รับมอบวุฒิบัตรและทุนการศึกษา


 

นักกีฬามหาวิทยาลัย รับมอบวุฒิบัตรและทุนการศึกษา


เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบวุฒิบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักกีฬามหาวิทยาลัย และผู้ฝึกสอนนักกีฬา ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดงจากการลงแข่งยูยิตสู ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ทั้งนี้ คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาด้วย ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 614

แชร์ข้อมูล ::