เสวนาทางวิชาการ เรื่องการออม การลงทุน สไตล์ออมสิน


 

เสวนาทางวิชาการ เรื่องการออม การลงทุน สไตล์ออมสิน


เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน สาขาบางพลี จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การออม การลงทุน สบาย สไตล์ออมสิน" เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับการออมเงินและการลงทุนด้านการเงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี อ.สุรศักดิ์ ชัยชิตาธร ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องสัมมนาชั้น 3 อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 258

แชร์ข้อมูล ::