อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะสำหรับเยาวชน และประกวดวาดภาพ “250 ปี กรุงธนบุรี”


 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะสำหรับเยาวชน และประกวดวาดภาพ “250 ปี กรุงธนบุรี”


เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรศิลปกรรศาสตรบัณฑิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะสำหรับเยาวชนและประกวดวาดภาพ “250 ปี กรุงธนบุรี” ณ ห้องประชุม 50 ปีราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15 โดยมีนักเรียน นักศึกษาจำนวนมากร่วมส่งผลงานภาพวาดเพื่อชิงเงินรางวัล ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ เข้าร่วมชมผลงานของผู้รูปวาดประกวด พร้อมมอบเงินรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากโครงการฯ นี้


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 396

แชร์ข้อมูล ::