มรภ.ราชนครินทร์ ศึกษาดูงานด้านบริหารการศึกษา


เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบหมายให้ อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่างๆ ให้การต้อนรับ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่เดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารงานศึกษาและการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 190

แชร์ข้อมูล ::