วจก.จัดอบรมแนวทางการเริ่มต้นสู่การเป็นยูทูปเบอร์


 

วจก.จัดอบรมแนวทางการเริ่มต้นสู่การเป็นยูทูปเบอร์


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรม เรื่อง“แนวทางการเริ่มต้นสู่การเป็นยูทูปเบอร์” วิทยากรโดยนายนฤดล บูรณศิลป์ ยูทูปเบอร์ชื่อดัง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 238

แชร์ข้อมูล ::