มรธ. จัดโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ฯ ณ รร.วัดทรงธรรม


เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเรื่อง "เยาวชนรุ่นใหม่ สร้างสุขได้ด้วยตนเอง" ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรม จำนวน 550 คน นำโดยอาจารย์กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายแผนและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมงาน ซึ่งการจัดการอบรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเรียนและครูโรงเรียนวัดทรงธรรม เข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 350

แชร์ข้อมูล ::