ขอเชิญชวนเข้าใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์


 

ขอเชิญชวนเข้าใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์


ขอเชิญชวนเข้าใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ผ่านทางสมาร์ทโฟน โดยการ Scan QR Code


แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชม :: 291

แชร์ข้อมูล ::