โครงการรณรงค์และส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย


 

โครงการรณรงค์และส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย


เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ "รณรงค์และส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย" โดยเชิญชวนให้บุคลากรสวมใส่ชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์  เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี กล่าวรายงานต่อประธานเปิดโครงการ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 1336

แชร์ข้อมูล ::