อบรมเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทย ณ ห้อง 50 ปี ราชภัฏ อาคาร 1 ชั้น 15


แหล่งที่มา :: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนผู้เข้าชม :: 261

แชร์ข้อมูล ::