พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


 

พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและนางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ นักวิชาการ พร้อมทั้งนายธนาวรรธ จารนัย นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์เข้าร่วมงาน ณ วัดอินทารามวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 197

แชร์ข้อมูล ::