Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

อภิปรายกรอบการให้ทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่


เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการอภิปรายกรอบการให้ทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ : มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกรอบการให้ทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ และเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับกรอบการให้ทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 209

แชร์ข้อมูล ::