โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการวิชาการการสอนและสาธิตการทำพวงมโหตร


เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร.มลิวัลย์ สุขประเสริฐ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดีนำทีมอาจารย์ อาจารย์วิฆนาย ดีสุวรรณ นายนนท์ปวิธ ดีพรมกุลนักศึกษา และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการวิชาการการสอนและสาธิตการทำพวงมโหตรให้กับชุมชน ณ ชุมชนบางพลีใหญ่ หมู่ 8 เทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางพลี ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 553

แชร์ข้อมูล ::