การปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA


 

การปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA


เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจและหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 1/2563  โดยมี ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดีให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5

 

ที่มาภาพ : งานประชาสัมพันธ์ 


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 288

แชร์ข้อมูล ::