คณะครุศาสตร์จัดประชุมการสรรหากรรมการสภาวิชาการคณะฯ


 

คณะครุศาสตร์จัดประชุมการสรรหากรรมการสภาวิชาการคณะฯ


เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์จัดการประชุมการสรรหากรรมการสภาวิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา ห้อง 2122-2124 ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้สิทธิออกเสียง 57 คน โดยผู้ที่ได้คะแนนลำดับ 1 ได้แก่ ผศ.ดร.วาสนา สังข์พุ่ม ผู้ที่ได้คะแนนลำดับ 2 ได้แก่ อ.ดร.นิภาภรณ์ คำเจริญ


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 250

แชร์ข้อมูล ::