ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based


 

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based


เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดทดสอบ DRU Test แบบ paper-based ให้กับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ซึ่งการทดสอบครั้งนี้มีนักศึกษาเข้ารับการทดสอบ จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 ศูนย์ภาษา  
 


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 237

แชร์ข้อมูล ::