อบรมทักษะภาษาอังกฤษสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 14205 อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 394

แชร์ข้อมูล ::