ต้อนรับคณะนักเรียนหลักสูตรอาชีพ เพื่อเลื่อนฐานะ


 

ต้อนรับคณะนักเรียนหลักสูตรอาชีพ เพื่อเลื่อนฐานะ


เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษาให้การต้อนรับคณะนักเรียนหลักสูตรอาชีพ เพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าดุริยางค์ จากโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดีเป็นประธานในการแลกเปลี่ยนการพัฒนางานทั้งในด้านระบบ กลไก ด้านบุคลากรและมีการใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นฐานในการพัฒนางานทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5

 

ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์ 


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 223

แชร์ข้อมูล ::