โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2 โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งงานในครั้งนี้มี ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลยสัมพันธ์ และ รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ เป็นวิทยากรหลัก พร้อมวิทยากรประจำกลุ่มอีก 10 ท่าน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

 

ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์ 


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 248

แชร์ข้อมูล ::