พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2562


 

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2562


เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการพิธีตักบาตรส่งท้ายปีเก่า และพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยในช่วงเช้า มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จากวัดบุปผาราม จำนวน 9 รูป ณ โรงอาหารอาคาร 2

จากนั้นช่วงบ่าย ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ศิษย์เก่า ตัวแทนชุมชน และตัวแทนนักศึกษา พร้อมกัน ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นเป็นการแสดงชุด ระบำเทพบันเทิง จากหลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เสร็จแล้ว ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตัวแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนชุมชน และตัวแทนนักศึกษาวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามลำดับ

 

 


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 273

แชร์ข้อมูล ::