โครงการนำเสนองานวิจัยหรือนวัตกรรม


 

โครงการนำเสนองานวิจัยหรือนวัตกรรม


เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการนำเสนองานวิจัยหรือนวัตกรรม งานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 48 แห่ง เพื่อนำเสนองานวิจัย หรือนวัตกรรมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 48 แห่ง ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 220

แชร์ข้อมูล ::