การจัดการท่องเที่ยวชุมชนในเขตบางกอกใหญ่


 

การจัดการท่องเที่ยวชุมชนในเขตบางกอกใหญ่


เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการท่องเที่ยวชุมชนในเขตบางกอกใหญ่ : เส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเพื่อนำเสนอข้อมูลและวิพากษ์เส้นทางการท่องเที่ยวในเขต บางกอกใหญ่ ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 219

แชร์ข้อมูล ::