อบรมอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง


เมื่อวันที่ 7 และ 14 ธันวาคม 2562 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรม "อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง" ให้กับนักศึกษา ณ ห้อง 1105 อาคาร 1 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 222

แชร์ข้อมูล ::