สำนักศิลปะ จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละคร 


 

สำนักศิลปะ จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละคร 


เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับหลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละคร ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยมี อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ อ.ดร.ชนิดา จันทร์งาม ประธานหลักสูตร สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง จุดเทียนชัย เทียนเงิน เทียนทองบูชาครูโขนละคร จากนั้น ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง ประกอบพิธีอัญเชิญครูโขนละคร ประกอบพิธีสรงน้ำเทพแห่งครู พิธีถวายเครื่องสังเวย พิธีรับมอบและพิธีครองครู สานุศิษย์รำถวายมือ และรำโปรยข้าวตอกดอกไม้เพื่อส่งครู


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 751

แชร์ข้อมูล ::