มอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาช่วยงานมหาวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีส่วนช่วยงานด้านบริการ และงานปฏิคม เมื่อครั้งที่องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมและให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 268

แชร์ข้อมูล ::