Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\templates\users\template2017\main.php on line 482
กีฬาสี สานสัมพันธ์น้อง-พี่ปฐมวัย ครั้งที่ 8


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 97

Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

กีฬาสี สานสัมพันธ์น้อง-พี่ปฐมวัย ครั้งที่ 8


เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 62 อ.ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี สานสัมพันธ์น้อง-พี่ปฐมวัย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานเอนกประสงค์อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ออกกำลังกายมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ ภายในงานมีการประกวดขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดกองเชียร์ สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 213

แชร์ข้อมูล ::