Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\templates\users\template2017\main.php on line 482
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 97

Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล จัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีเยาวชน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทย สร้างจิตสำนึกของความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และความปรองดองของคนในชาติ ในการนี้ ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ได้มอบของที่ระลึกให้แก่มหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการครั้งนี้ โดยมี อ.ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทนรับมอบของที่ระลึก  


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 330

แชร์ข้อมูล ::