ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการประชุม ครั้งที่ 12/2562 ตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนด และประชุมเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารประดิษฐานองค์พระพร้อมสะพาน รวมทั้งหล่อองค์พระแบบพุทธศิลป์ร่วมสมัย ขนาดความสูง 4.5 เมตร บริเวณสระน้ำหน้าตึกอำนวยการ โดยมีนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องสัมนาชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมบริการ (โรงแรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และได้ร่วมกันปลูกต้นไผ่หวาน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปอีกด้วย


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 292

แชร์ข้อมูล ::