มรธ.ลงนามความร่วมมือโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว


 

มรธ.ลงนามความร่วมมือโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว


เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วย รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลตำบลหลักห้า และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 210

แชร์ข้อมูล ::