คณะผู้บริหาร มรธ.เข้าพบอธิบดีกรมการท่องเที่ยว


 

คณะผู้บริหาร มรธ.เข้าพบอธิบดีกรมการท่องเที่ยว


เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร เข้าพบนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เพื่อประชุมหารือถึงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับกรมการท่องเที่ยวที่จะดำเนินการร่วมกันในอนาคต 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 198

แชร์ข้อมูล ::