โครงการปลุกพลังสร้างคุณค่ากับคณะมิสไทยแลนด์เวิลด์


 

โครงการปลุกพลังสร้างคุณค่ากับคณะมิสไทยแลนด์เวิลด์


เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัด"โครงการปลุกพลังสร้างคุณค่า" โดยได้รับเกียรติจากคณะมิสไทยแลนด์เวิลด์ คุณชนากานต์ ชัยศรี อดีตมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี 1990 และคุณสิริรัตน์ เรืองศรี  มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2010  มาร่วมเปิดประสบการณ์ให้ความรู้และปลุกพลังให้แก่นักศึกษาเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดี คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติให้กับคณะมิสไทยแลนด์เวิลด์ที่มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 437

แชร์ข้อมูล ::