Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 3


 

Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 3


ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Intensive preparation for DRU Test” สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 3/2562 ระหว่างวันเสาร์ที่ 7,14 และ 21 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 1101 , 1106 , 1107 อาคาร 1 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 325

แชร์ข้อมูล ::