งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่9


 

งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่9


เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้นำการแสดง ชุดกระตั้วแทงเสือเข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๙ “รวงข้าวสีอำพัน มหัศจรรย์สู่มิตรภาพ” (The 9th ASEAN Art and Culture Exposition with international performing Art Festival) ” Global Friendship to the Amazing Land of Golden Rice Fields” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดขึ้น ณ วัดคงคารามวรวิหาร อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี 

ทั้งนี้ ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมชมการแสดงชุดกระตั้วแทงเสือด้วย ซึ่งการแสดงครั้งนี้ ควบคุมการแสดงโดย อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำแสดงโดยนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 333

แชร์ข้อมูล ::