นายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษา


 

นายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษา


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในโครงการการตรวจติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมและให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 748

แชร์ข้อมูล ::