บุคลากร มรธ. ร่วมอบรม Mind Set


เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรม เรื่อง Mind Set เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณวศิน พิศเพียงจันทร์ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ และคุณกัลลิตา บุญรักษ์วนิช พิธีกรลาซาด้า ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 860

แชร์ข้อมูล ::