ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ


 

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ


เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดประชุมคณาจารย์ครั้งที่ 3/2562 เพื่อแจ้งให้หลักสูตรจัดทำหลักสูตรใหม่ ตามพระราโชบาย ในหลวงร.10 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 ในการนี้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 304

แชร์ข้อมูล ::