Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\templates\users\template2017\main.php on line 482
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมฯ


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 97

Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมฯ


เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องสัมนาชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งในที่ประชุมได้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานฯ ร่วมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าและหาข้อสรุปในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ใช้ในพิธีเปิดและแข่งขันทักษะต่างๆ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 นี้


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 413

แชร์ข้อมูล ::