ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบ DRU Test


 

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบ DRU Test


ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบ DRU Test รอบวันที่ 23 ต.ค. - 19 พ.ย. 2562
โปรดสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบรายชื่อ หรือคลิกที่ลิงค์
http://lc.dru.ac.th/uplo…/files/uploads/2019091122261129.pdf

สามารถติดต่อขอรับเกียรติบัตรได้ที่ศูนย์ภาษา อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำหรับฝั่ง สมุทรปราการ ติดต่อรับได้ที่พี่บอย พรเทพ ตามวันและเวลาราชการเท่านั้น

หมายเหตุ สามารถรับเกียรติบัตร DRU Test ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 ธันวาคม 2562 หากไม่มารับเกียรติบัตรภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับเกียรติบัตรดังกล่าว


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 392

แชร์ข้อมูล ::