โครงการจัดการความรู้ด้านดนตรีไทย


 

โครงการจัดการความรู้ด้านดนตรีไทย


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการจัดการความรู้ด้านดนตรีไทย "ประเภทเครื่องสาย" ให้แก่เยาวชน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยเชิญคุณพงษ์สิริ ยอดเพชร ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย มาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกหัดในครั้งนี้


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 305

แชร์ข้อมูล ::