มรธ.ร่วมลงนาม MOU กับโรงเรียนเครือข่าย "หนึ่งโรงเรียนหนึ่งหลักสูตร"


เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประชุมการยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งหลักสูตร" ณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี  เพื่อสร้างและยกระดับความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวธวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียน 10 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 2. โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ 3. โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 4. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 5. โรงเรียนวัดสน 6. โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 8. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) 9. โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) และ 10. โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของโรงเรียน โดยมี ผศ.ดร.วาสนา สังข์พุ่ม คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 128

แชร์ข้อมูล ::