พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565


เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการไหว้ครู ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ณ โรงยิมเนเซียม อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียนรวม 


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 305

แชร์ข้อมูล ::