รับสมัครนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปี65 (รอบเพิ่มเติม)


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา2565(รอบเพิ่มเติม) สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 กรกฎาคม 2565 ++รับสมัครจำนวนจำกัด++ 


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 1373

แชร์ข้อมูล ::