คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์เลือกโรงเรียนนิเทศ 1/65


เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการประชุมคณาจารย์ เพื่อเลือกโรงเรียนนิเทศประจำปีการศึกษา 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา อาคาร 2 ชั้น12 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 86

แชร์ข้อมูล ::