คณะครุศาสตร์ส่งมอบตัวนักศึกษาฝึกสอนให้กับโรงเรียนเครือข่าย


เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีส่งมอบตัวนักศึกษาฝึกสอนให้กับโรงเรียนเครือข่าย ในโครงการสัมมนา ผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร2 ชั้น8 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 278

แชร์ข้อมูล ::