คณะครุศาสตร์จัดอบรมการตัดต่อวิดีโอ


เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมการตัดต่อวิดีโอสำหรับการสร้างวิดีทัศน์การสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี Mr David Found  ซึ่งเป็นผู้กำกับ ช่างภาพ และนักข่าว ให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอและมีทักษะในการพัฒนาสื่อวิดีทัศน์สำหรับการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 122

แชร์ข้อมูล ::