คณะครุศาสตร์จัดอบรมการจัดกิจกรรมสะเต็มสำหรับวิชาคณิตศาสตร์


เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเรื่องการจัดกิจกรรมสะเต็มสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีอาจารย์ธิติพงศ์ วุฒิศาสตร์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มและมีทักษะในการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ด้วยแนวคิดสะเต็ม


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 223

แชร์ข้อมูล ::