โครงการอบรมออนไลน์การพัฒนาความเป็นครูและมาตรฐานการศึกษา


เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมผ่านระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การพัฒนาความเป็นครูและมาตรฐานการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวกฤตวรรณ เกิดนาวี ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ และนางสาวภัทราวจี ธีรกีรยุต ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เป็นวิทยากร


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 342

แชร์ข้อมูล ::