มรธ.จัดการประเมินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ


เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการประเมินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เป็นการประชุมแบบผสมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก และ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13 


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 359

แชร์ข้อมูล ::