คณะครุศาสตร์จัดอบรมการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์


เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเรื่องการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคุณครูอัจฉรา เอี่ยมบำรุง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดอมรินทราราม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในสถานศึกษาได้


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 467

แชร์ข้อมูล ::